top of page

VODENI OGLEDI SOLKANA

 

Prav lega je kraju odmerila pomembnost od prazgodovine do današnjih dni. Po arheoloških najdbah iz starejše kamene dobe, iz kovinskih obdobij, rimskih časov in zgodnjega srednjega veka sodi Solkan med najstarejša naselja v Posočju. 
»V imenu svete in nedeljive Trojice …« se začenja listina-darovnica, s katero je cesar Oton III. v Raveni dne 28. aprila leta 1001 podelil oglejskemu patriarhu Janezu »polovico gradu, ki se mu pravi Solkan, in polovico vasi, ki se v jeziku Slovanov imenuje Gorica«, ter polovico vseh hiš in posestev v Solkanu, Gorici in na ozemlju krajev med Sočo, Vipavo in Vrtovinskim potokom ter slemeni Alp. Pol leta pozneje, 27. oktobra 1001, je isti cesar v Pavii podelil furlanskemu grofu Verihenu drugo polovico posestev na omenjenemu območju. 

Samo ime kraja izvira iz predslovanskega časa in se je tekom časa spreminjalo: Silikanum, Syliganum, Salcanum, Zelcanum... do današnjega Solkana.

SOLKANSKI MOST IN SEVERNA GORIŠKA ŽELEZNIŠKA POSTAJA,
 
Turistično vodenje 2 uri

Solkanski most je najbolj markanten most na bohinjski železnici Jesenice-Gorica in eden najbolj slovečih mostov v Sloveniji. Most ima, po znanih podatkih, najdaljši kamniti lok, razpet nad reko, na svetu in najdaljši kamniti lok med vsemi železniškimi mostovi. 

Razpetina glavnega loka je 85 m. 
Spoznali bomo zgodovino solkanskega kamnitega velikana in se peljali z vlakom do železniške postaje v Novi Gorici. 
Najstarejša javna stavba v mestu je prav železniška postaja. To je nekdanji severni goriški kolodvor ali svetogorska železniška postaja, zgrajena v secesijskem slogu sočasno z bohinjsko železniško progo (1906), tehnični spomenik je poslopje kurilnice ob železniški postaji.

Ogledali si bomo muzej posvečen Bohinjski progi, parno lokomotivo, Muzejsko zbirko Kolodvor in trg Evrope. 
Razstava v Muzejski zbirki Kolodvor prikazuje Državno mejo na Goriškem od 1945 do 2004, ki s fotografijami, uniformami, zastavami, zemljevidi in dokumenti pripoveduje o nastanku in spremembah državne meje med FLRJ, danes Republiko Slovenijo, in Republiko Italijo na področju med Sabotinom in Mirnom ter usodah in življenju prebivalstva na obeh njenih straneh. 

Vstopnina: Muzejska zbirka Kolodvor 3,00 EUR, muzej posvečen Bohinjski progi brezplačno

 

SOLKAN
IN SOŠKA FRONTA,
 
Turistično vodenje 2 uri

Solkanje bil v vojnem obdobju 1915 – 1917 skoraj do tal porušen, saj se je nahajal neposredno v prvi bojni črti. Na to nas danes še vedno spominjajo ostanki položajev in kavern na obrobju kraja in lepo urejeno Avstro-ogrsko pokopališče ob znamenitem kamnitem Solkanskem mostu, ki so ga leta 1916 umikajoči se avstrijski pionirski oddelki razstrelili. 


Kaj so jedli na soški fronti in kako je potekalo življenje v zaledju, kam so šli begunci...?
Ogledali si bomo cerkev Sv. Štefana, Vojni muzej Solkan, razstavo dokumentarnih fotografij ”Soška fronta nekoč in danes”, avstoogrsko pokopališče in solkanski most. 

Prva omemba solkanske fare v pisanih virih sega v konec 12. Stoletja, prvi do sedaj znani dokument, ki omenja župnijo v Solkanu v zvezi s sv. Štefanom, pa je iz leta 1373. Sedanja cerkev je bila zgrajena leta 1566, barokizirana in prezidana. Med prvo svetovno vojno je bila cerkev precej porušena. Po vojni je bila obnovljena in znova posvečena leta 1926. 
Vojni muzej Solkan je zasebna muzejska zbirka predmetov iz časa prve svetovne vojne, soške fronte. Muzejska zbirka se ukvarja s proučevanjem in ohranjanjem zapuščine prve svetovne vojne na naših tleh. Zbirka ni zaprtega tipa, temveč je odprta za javnost in kot taka služi kot spomin in opomin na grozodejstva prve svetovne vojne.

Vstopnina: Vojni muzej Solkan prostovoljni prispevki

SOLKANSKE VILE
IN PLEMSTVO
 
Turistično vodenje 2 uri
 

V 17. stoletju se začenjajo v Solkanu pojavljati pomembne plemiške družine kot so Coronini, Strassoldo, Lanthieri... Tu gradijo rezidenčne stavbe, ki dajo kraju meščanski in gosposki videz.

Zbrali se bomo pred vilo Bartolomei, si ogledali, palačo, restavratorsko razstavo Goriškega muzeja ter vrt.

Pot nas bo vodila do vile Lenassi podjetnika Odoneja, in parka pred njo. 
Po ulici IX. korpusa bomo prišli do vile Puppi, ki jo poznamo kot hotel Sabotin, za njo je vila Paniaco. 

Na koncu si bomo ogledali si bomo ostanke "Palača" ali Grimarjeve graščine z vrtom. S svojo velikostjo, impozantnim pročeljem, slikovitimi stolpi ter starimi, mogočnimi cipresami, ki so krasile grajski park, je dajala Solkanu poseben pečat in romantičen pridih.

Vstopnina: Vila Bartolomei 3,00 EUR

OD SOLKANA DO PEVME
 
Turistično vodenje 2 - 3 ure
 

Z ogledom bomo pričeli v obrtni coni Solkan, se sprehodili mimo vile Nordis grofice Liduške, prečkali mejo na solkanskih poljih ter ob murvinih drevesih spoznali pomen svilogojstva in sviloprejstva na goriškem. 

Ob pogledu na Oslavsko kostnico in Sabotin se bomo spomnili padlih v prvi svetovni vojni in bojev, ki so potekali v teh krajih.
Ogled bomo zaključili v parku Pevma, kjer se ob bregovih reke Soče razprostira čarobna pokrajina s peščenimi plažami, kamnitimi obronki, senčnimi zalivi, travnatimi terasami in gozdovi.

Dodatek za vzdržljive:
Rekreacija brez vodenega ogleda v parku Pevma, kjer se vzdolž reke v senci jelš in topolov pot vije mimo mostičkov, ribnika, ki ga napajajo slapovi studenčnih voda in mimo velikih travnikov, ki so posebno primerni za sprostitev. 
Park ima številne strukture za prosti čas in postanek, predvsem na gričevnatem predelu, kjer se nahajata dve otroški igrišči, klopi, žari za piknike in zasebna jahalna šola, La Remuda. Naturalistične pešpoti z asfaltiranimi cestami in makadamskimi stezicami so označene na tablah pri vhodu in izhodu v park, kjer se začenja »tradicionalna sprehajalna pot«, ki se po stezah spušča v notranjost gozda.

OD SOLKANA

DO NOVE GORICE

 
Turistično vodenje 2 uri
 

 Zakaj smo po letu 1947 potrebovali novo mesto? Kako so povezani Solkan, Gorica in Nova Gorica?

Že leta 1001 sta bila prvič omenjena grad Solkan in vas, ki se v jeziku Slovanov imenuje Gorica v darovnici Otona III.

Danes pa je Solkan kraj sukanskiga reguta, rezbarjev, reke Soče in kamnitega mostu, kajakašev, adrenalinskih športov in ostalin Soške fronte ter odlično izhodišče za romarje, kolesarje, planince, pohodnike ali gurmane.

Your details were sent successfully!

bottom of page