top of page

CENIK TURISTIČNEGA VODENJA IN SREDNJEVEŠKE ANIMACIJE

1. Turistično vodenje 

                                                          1 ura       do 2 ur      2 - 4 ure      4 - 8 ur 

do 5 oseb                                         60 €        80 €           100 €          150 €

6 – 10 oseb                                       /              90 €           120 €          170 €

11 – 25 oseb                                     /            110 €          150 €           200 €

26 -50 oseb                                      /             140 €          180 €          240 €

 

Šolske skupine in turistične agencije z licenco imajo popust.

2. Srednjeveška animacija od 250€ za srednjeveški par

Obvezni dokumenti:
- osebna izkaznica ali potni list za potnike če se ogled izvede v tuji državi
- potrjen seznam učencev z žigom šole
- potniška spremnica za avtobus

REZERVACIJA želenega datuma za turistično vodenje s TURISTIČNO VODNICO Z LICENCO je ZAGOTOVLJENA samo na podlagi plačila predračuna ali prejete NAROČILNICE s točnimi podatki kupca (naziv, naslov, davčna številka ali ID za DDV), zato prosim da jo izdate do datuma zapadlosti ponudbe.
Za opravljeno storitev se izda račun.

Višina povračila stroškov odpovedi turističnega vodenja:
- do 14 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve - brezplačno;
- od 13 do 4 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve - 50 % cene;
- od 3 dni do vključno dneva opravljanja storitve - 100 % cene;
- neudeležba brez odpovedi - 100 % cene.

V primeru višje sile in ukrepov povezanih s SARS-CoV-2 je odpoved brezplačna.

Zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 bo za vse udeležence veljali trenutni pogoji, ki jih določi NIJZ.

Organizator ne zagotavlja izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti organizatorja potovanja iz 32. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

Sporočilo je bilo uspešno poslano.

bottom of page