CENIK VODENJA LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV V MESTNI OBČINI NOVA GORICA 

1. Turistično vodenje po Mestni občini Nova Gorica v slovenskem jeziku in tujih jezikih


ŠT. UDELEŽENCEV DO 2H VODENJA
do 5 oseb 50,00 EUR
6 do 10 oseb 60,00 EUR
11 do 25 oseb 80,000 EUR
26 do 50 oseb 110,00 EUR


• Celodnevno turistično vodenje do 10 oseb: 140,00 EUR.
• Celodnevno turisti
čno vodenje več  11 do 25 oseb: 160,00 EUR.

• Celodnevno turistično vodenje več  kot 26 do 50 oseb: 190,00 EUR.


2. Določila
• V ceno je vklju
čen 22 % DDV.
• Ura
čakanja in vsaka nadaljnja ura znašajo 16,00 EUR/uro.
• Naro
čnik je dolžan v primeru odpovedi vodenja le-to sporočiti vsaj 24 ur pred
napovedano uro, sicer ga bremenimo za polno ceno vodenja.

Sporočilo je bilo uspešno poslano.